Innovatieve IP Camera Beveiliging

Disclaimer

HomeG garandeert niet dat de informatie op deze website up-to-date, volledig en/of juist is. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. HomeG sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van de website, of met de tijdelijke onmogelijkheid de website van HomeG te kunnen raadplegen. HomeG kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld tegenover de gebruiker van de website voor schade, kosten of uitgaven die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via deze website verkregen informatie.

Tarieven
De weergegeven tarieven op deze website gelden onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en fouten.

E-mail
HomeG garandeert niet dat naar haar verstuurde e-mail of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. HomeG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet of te laat ontvangen en verwerken ervan.

Hyperlinks
HomeG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Kraken, hacken
Het is niet toegestaan om de normale werking van deze website te verstoren of de integriteit ervan te schenden (kraken, hacken). Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de informatie op deze site, noch de toegang tot deze site voor andere gebruikers te beletten of te beperken of anderszins te beïnvloeden.

Privacy
Informatie over bezoeken aan deze website wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen. De informatie wordt niet gebruikt ter identificatie van individuele personen.

HomeG respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website. De informatie die door ons tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt door ons toegepast voor de evaluatie en verdere ontwikkeling van onze website. Alle informatie met betrekking tot een bezoek aan deze website wordt anoniem geregistreerd en is niet te herleiden naar een (natuurlijk) persoon. Indien er persoonsgebonden informatie geregistreerd wordt, zal dit uitsluitend gebeuren na expliciete toestemming van de bezoeker. Persoonsgegevens en beeldmateriaal worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

HomeG gebruikt verzamelde gegevens om klanten de volgende diensten te leveren:
Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Om het bestellen bij HomeG u zo gemakkelijk mogelijk te maken slaan wij, met uw toestemming, uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling op. Wij gebruiken uw e-mailadres om, indien nodig, u te voorzien van informatie over uw bestelling. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Indien u nog vragen mocht hebben, kunt u een mail sturen (optie Contact bovenaan de pagina). Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze privacy policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Auteursrecht
Het is niet toegestaan om – in welke vorm dan ook – de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen, te bewerken of door te leveren anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Citeren van informatie van deze website mag uitsluitend met bronvermelding en conform het auteursrecht.

Onjuistheden melden
Mocht u op deze website informatie zien waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken we u dit te melden aan de webmaster.